Zonnepanelen onderhoudscontract

Hoeveel zonne-energie levert uw dak op?

Het is zover. Uw zonnepanelen installatie is geïnstalleerd en bedrijfsklaar. Nu kunt u een bijdrage leveren aan een schone leefomgeving en ook nog eens energiekosten besparen. Wij kunnen hierin met u samenwerken in de vorm van een optioneel af te sluiten onderhoudscontract.

Onderhoudscontract voor uw zonnepanelen installatie

Onderhoud waarborgt een blijvende goede werking van uw zonnepanelen installatie. Daarnaast stellen zonne-energie fabrikanten in hun garantievoorwaarden dat de zonnepanelen installatie aan bepaalde eisen moet voldoen als u in aanmerking wilt komen voor vergoedingen op grond van de productgerelateerde garantie. Uit ervaring adviseren wij u om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten voor uw zonnepanelen installatie dat uitgevoerd wordt volgens de garantievoorwaarden van de fabrikanten.

Het onderhoudscontract bestaat uit:

  • Inspectie om het jaar
  • Onderhoud om het jaar

Inspectie

De inspectie bestaat uit:

  • Een visuele inspectie van zonnepanelen, kabels, bevestigingen en andere materialen om breuken, corrosie, het losraken van kabels en de verschuiving van zonnepanelen uit te sluiten
  • Een functionele inspectie van alle onderdelen in uw installatie en de werking daarvan.
  • Een inspectie van de zonnepanelen met een thermische kijker. Aan de hand van de gemaakte warmtefoto’s kunnen wij vaststellen of alle zonnepanelen nog intact zijn.

Onderhoud

Uw zonnepanelen installatie heeft onderhoud nodig om goed te kunnen functioneren en om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de garantievoorwaarden van de fabrikanten. Voor dit onderhoud is vakkundige kennis nodig. Daarom reinigen wij, als het nodig is, uw zonnepanelen en inspecteren wij de omvormers. Dit gebeurt om het jaar.

Prestatie monitoring

Wij garanderen dat uw zonnepanelen installatie een bepaald rendement zal opleveren. Om dit waar te maken, voeren wij een zogenaamde prestatie monitoring en een storingsdienst uit. Deze diensten zijn kosteloos.

Op afstand monitoren wij de prestaties van uw zonnepanelen installatie. Zodoende krijgen wij inzicht in het rendement van uw installatie en kunnen wij u waar nodig adviseren hoe u de prestaties kunt verbeteren. Iedere maand een rapportage met een prestatie analyse van uw installatie.

Daarnaast ontvangt u per sms of e-mail een bericht als wij bij de monitoring onregelmatigheden signaleren, bijvoorbeeld als er iets aan de hand is met de installatie of als de internetverbinding (tijdelijk) is uitgevallen. Eventuele storingen kunnen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen enkele dagen verhelpen.