All-Risk Verzekering

All-Risk Verzekering

Ook tegenvallers in de opbrengst door bijvoorbeeld slecht weer zijn verzekerd

All-Risk verzekering van 5 of 10 jaarVerzekerd tegen:
 

 • Hagel
 • Vuur
 • Vandalisme
 • Diefstal
 • Blikseminslag
 • Kortsluiting
 • Rendement verlies
 • Operationele storingen
 • Constructieve mankementen
 • Reparatiekosten
 • Vervangingskosten
 • Opslagsystemem
 • Omvormer

Totale dekking van schade aan het zonnepanelensysteem op uw dak. De verzekering dekt niet alleen schade aan alle componenten van het systeem, maar ook schade door rendementsverlies als gevolg van onderbrekingen.

Ook tegenvallers in de opbrengst door bijvoorbeeld slecht weer zijn verzekerd.
De verzekering beschermt de winstgevendheid en levensduur van uw investering in zonnepanelen.

All-Risk verzekering 3-in-1-verzekering
Rechtstreeks met de verzekeraar

Van zonnepaneel tot opslagsysteem*

Alle mechanische en elektrische componenten zijn verzekerd tegen materiële schade: zowel de Sonnenstromfabrik Glas/Glas of Glas/Folie zonnepanelen, bevestigingselementen, bekabeling, omvormers en meetinstrumenten als het besturingsysteem en het opslagsysteem.

All-Risk verzekering

De verzekering vergoedt de kosten van reparatie of vervanging van het systeem, afhankelijk van de ernst van de schade.
De verzekering geldt vooral voor materiële schade door:

– weersomstandigheden: hagel, blikseminslag, overstromingen
– mechanische en elektrische storingen
– diefstal of vandalisme
– constructieve of operationele mankementen.

Verzekering tegen rendementsverlies

Als het zonnepanelensysteem door de schade niet naar behoren werkt, dan wordt het verlies aan stroomopbrengst vergoed.

Verzekering tegen operationele storingen

Schadeloosstelling voor opbrengstverlies in het geval dat het rendement van uw systeem lager wordt dan 90% van de beoogde jaaropbrengst, als gevolg van slecht weer of beschadigde onderdelen.

Wie verzorgt de verzekering?

ERGO Versicherung AG is één van de grote Europese verzekeringsconcerns en is in meer dan 30 landen vertegenwoordigd. Het bedrijf concentreert zich op Europa en Azië.

Hoe kunt u ervan profiteren?

U bestelt de verzekering tegelijk met de zonnepanelen bij uw installateur!
Na de inbedrijfstelling van het systeem zal uw installateur de All-Risk verzekering op onze website activeren.

Als bewijs daarvan ontvangt u dan de desbetreffende verzekeringspapieren, waaronder het verzekeringsbewijs en de algemene verzekeringsvoorwaarden.

In samenwerking met:
ERGO Versicherung AG