Indak-systeem

Wij installeren uitsluitend met Glas-Glas zonnepanelen bij een indak-systeem.

Geïntegreerde zonnepanelen.

Bij het plaatsen van geïntegreerde zonnepanelen is het van belang hoe de zonnepanelen op het dak gemonteerd worden. Wij maken gebruik van Fire-Stone EPDM of GSE onderconstructies naar gelang de situatie van het dak. Door de risico’s van brand bij Glas-Folie zonnepanelen in combinatie met indak-systemen, leveren en installeren we uitsluiten met Glas-Glas zonnepanelen. 

Onze aanpak (EPDM – Firestone)

Voordat we de zonnepanelen op het dak plaatsen, verwijderen we alle dakpannen van het dak en verwijderen we de daklatten en tengels. Vervolgens monteren we verticaal de dwarsliggers om het water goed af te kunnen voeren. De dakhaken monteren we op de dwarsliggers. Zo kunnen we de zonnepanelen zeer dicht tegen het dak monteren, waardoor het een mooie uitstraling geeft en de zonnepanelen het dak vormen. Het voordeel is dat onder de zonnepanelen het dak volledig dicht is.

Onze aanpak (GSE)

Het GSE indak-systeem is een montagesysteem voor in uw dak en wordt door QueSolar vooral gebruikt voor het installeren van pv-panelen op nieuwe gebouwen. Het systeem kan worden geïnstalleerd voor zowel kleine installaties (minder dan 3kWp) en grote daken (enkele honderden kWp).

Dit montagesysteem kan worden geïnstalleerd op houten of metalen structuren en worden gemonteerd op latten. Het kan ook direct op gangbare dakspanten worden gemonteerd en op dakhellingen tussen 15 en 50°.