Project omschrijving

Een onbelast systeem voor plaatsen van zonnepanelen op een platdak.

Onbelast systeem voor plaatsen van zonnepanelen op een platdak.

Een onbelast dak systeem betreft een systeem zonder daklast. Bij de meeste platte daken en dakkapellen wordt als ballast meestal betontegels of grindzakken gebruikt. Dit zorgt voor een behoorlijk extra gewicht op het dakvlak. Dit is niet wenselijk met een lichte draagconstructie zoals bv. garagedaken, dakkapellen, e.d. deze zijn vaak opgebouwd met een houten balklaag en dakbeschot al dan wel of niet geïsoleerd en afgewerkt met een waterkerend laag.

Wij werken met een onbelast daksysteem! Dit houdt in dat wij het dak niet meer belasten dan nodig is. Wij monteren een systeem dat bestaat uit een lichte draagconstructie voor de zonnepanelen, die direct op de onderliggende dakconstructie wordt gemonteerd (denk hierbij aan de balklaag en het dakbeschot).

Dit betekent dat de krachten van het systeem direct op de (hoofd) draagconstructie worden afgedragen. En niet via ballast in de vorm van tegels, grind of waterreservoirs, e.d. Dit systeem wordt ook niet aan de bestaande dakbedekking gehecht of gekleefd. Hierdoor ontstaat geen wrijving op de waterkerende laag.