Schouw


Stap 1 – Meterkast

We kijken in de meterkast om te kunnen bepalen of het om een stoppenkast of een groepenkast gaat. Zo weten we of de huidige stoppenkast vervangen dient te worden. Of misschien moeten er aanpassingen aan de groepenkast gedaan worden. Bij het aansluiten van een zonnepanelen-installatie moet er namelijk worden voldaan aan de wet- en regelgeving op dit gebied.

Stap 2 – Omvormer

Aan de hand van uw wensen en het advies van de schouwer wordt er gekeken waar de omvormer het beste geplaatst kan worden. De plek van de omvormer is ook van belang voor het rendement. Als de omvormer in een ruimte komt waar het erg warm is of weinig luchtcirculatie, dan zal het systeem minder gaan opleveren en gaat de levensduur van de omvormer sneller achteruit.

Stap 3 – Kabeltraject

In overleg met u wordt gekeken hoe het kabeltraject vanaf de omvormer naar de meterkast moet komen. Er wordt eerst gekeken of er een loze leiding vanuit de meterkast naar de omvormer aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn en er geen andere oplossing aanwezig is om het kabeltraject uit het zicht binnen de woning naar de meterkast te leiden, dan zal er gekeken worden om de kabel vanaf de omvormer via het dak onder de dakpannen uit te laten komen achter de dakgoot en achter de regenpijp in een UV-bestendige mantelbuis door te leiden onder de kruipruimte en dit uit te laten komen in de meterkast.

Stap 4 – Dak

Elk dak is anders. Het kan gaan om de hellingshoek, maar ook om buizen en leidingen die het plaatsen van de zonnepanelen in de weg kunnen zitten. Een goede schouw van uw dak zorgt ervoor dat er bij de installatie niet geïmproviseerd hoeft te gaan worden door de installateurs.

Stap 5 – Omgeving

Er wordt ook gekeken welke veiligheidsvoorzieningen er getroffen moeten worden voor een veilige installatie voor de installateurs en uw omgeving. Ook wordt er gekeken met welk materieel de installatie uitgevoerd kan worden.