Glas/Glas Zonnepanelen

 • 30 jaar productgarantie
 • 30 jaar rendementsgarantie
 • Excellent Glas/Glas 325wp
 • Sonnenstromfabrik
 • Geproduceerd in Wismar (Duitsland)
 • Optionele All-Risk Verzekering

Kent u de testresultaten van Glas/Glas zonnepanelen?

Bekijk hier de video’s van het fabricage- en testproces:

Glas/Glas zonnepanelen

Glas/Folie zonnepanelen

Voordelen van Glas/Glas zonnepanelen

Glas/Glas zonnepanelen van onze hoofdleverancier Sonnenstromfabrik hebben een aantal voordelen ten opzichte van Glas/Folie zonnepanelen:

Levensduur

Gemiddeld wordt er 5 jaar meer garantie verleend op Glas/Glas zonnepanelen. Dit geldt zowel op het rendement als op het product.

Brand

De meeste branden ontstaan doordat Glas/Folie zonnepanelen in brand zijn gevlogen door verkeerde montage. Glas/Glas zonnepanelen kunnen niet branden zoals bij een Glas/Folie zonnepaneel wel het geval kan zijn.

Daarnaast is bij verzekeraars bekend dat Glas/Folie zonnepanelen een hoger risico vormen dan de Glas/Glas zonnepanelen. De kans bestaat dat verzekeraars in de nabije toekomst op Glas/Folie zonnepanelen een hogere premie zullen heffen als de zonnepanelen meeverzekerd moeten worden met de opstalverzekering. Bij Glas/Glas zonnepanelen is de kans hierop klein, omdat het risico op brand nihil is.

Vocht

De meeste fabrikanten geven geen garantie op Glas/Folie zonnepanelen wanneer er vocht in het paneel is gekomen. De zonnepanelen kunnen 75 ºC warm worden. De glazen bovenplaat van het zonnepaneel zal bij deze temperatuur anders gaan uitzetten dan de achterplaat van het zonnepaneel die uit folie bestaat. Door de verschillende warmte-uitzetting van deze materialen is de kans aanwezig dat er vocht tussen het zonnepaneel komt.

Bij Glas/Glas zonnepanelen is de kans op vocht tussen het paneel nihil. Wanneer beide glasplaten aan zowel de voor- als aan de achterzijde van het zonnepaneel even dik zijn, dan zullen ze dezelfde warmte-uitzettingscoëfficiënt hebben.

Micro-cracks

Glas/Folie zonnepanelen zijn gevoeliger voor micro-cracks. Micro-cracks zijn beschadigingen op de zonnecellen die met het blote oog niet te zien zijn. Door temperatuurschommelingen zullen de zonnecellen bij de micro-cracks verder gaan scheuren, met als gevolg dat een zonnepaneel 10-tallen procenten minder rendement zal opleveren.

De meeste fabrikanten laten een elektroluminescentie-foto (soort röntgenfoto) maken om er zeker van te zijn dat de zonnepanelen vrij zijn van micro-cracks. De fabrikant weet dan zeker dat de zonnepanelen geen onzichtbare schade hebben wanneer de zonnepanelen de fabriek verlaten. In de meeste gevallen hebben de algemene voorwaarden van de fabrikanten een claim op garantie uitgesloten bij micro-cracks.

Na een hagelbui kunnen de zonnepanelen er nog in perfecte staat uitzien, terwijl de hagelstenen de zonnecellen wel degelijk beschadigd hebben. De zonnecellen zitten dan vol micro-cracks. Ondanks de beschadigingen kunnen de zonnepanelen nog vele jaren door blijven produceren (maar wel met minder rendement). Hierdoor is het zeer moeilijk om een claim in te dienen bij de opstalverzekering.

Micro-cracks kunnen ook ontstaan door onkunde van de installateurs die de zonnepanelen verkeerd getransporteerd hebben. Of de installateurs hebben de zonnepanelen op hun schouders via een ladder omhooggetild. Of misschien hebben ze bij het installeren met hun knieën op het paneel gerust, waardoor er micro-cracks in het Glas/Folie zonnepaneel zijn ontstaan.

Bij Glas/Glas zonnepanelen is de kans op micro-cracks zeer klein door de neutrale zone. Het voordeel van Glas/Glas zonnepanelen is dat de zonnecellen midden tussen de glazen platen zitten. De cellen zitten in het middelpunt waar de minste drukbelasting op wordt uitgeoefend.

Sonnenstromfabrik

 • Bedrijfsefficiëntie > 90%
 • Tijdige oplevering 99,5%
 • Claimpercentage 0,02%
 • Modernste fabriek voor zonnepanelen in Europa
 • Al 25 jaar toonaangevend op gebied van kwaliteit
 • Geproduceerd in Wismar (Duitsland)